Dried Fruits

border

logo-fruithouse-dried-fruit-btn

บ้านผลไม้ เป็นธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้ ขนาดเล็กที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเติบโตแบบช้าๆ แต่มั่นคง มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิตน้อย ราคาสูง เน้นคุณภาพ จากการทดลองวางตลาดพบว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจถึงคุณภาพสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของบ้านผลไม้จึงเป็นประเภทนิช มาร์เก็ต เรามีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเท่านั้น ในส่วนการผลิต เรามุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ผลิตภัณฑ์หลักคือ ผลไม้อบแห้ง ซึ่งเริ่มกระบวนการคัดสรรอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ การเลือกวัตถุดิบ คัดสายพันธุ์ผลไม้ไทยเป็นพิเศษ และนำไปผ่านกรรมวิธีการแปรรูปที่สะอาดทุกขั้นตอน ได้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไม่แต่งกลิ่น ไม่แต่งสี รับประทานแล้วได้กลิ่นและรสชาติธรรมชาติเหมือนผลไม้จริง

border